Materialak planifikazioa

Tresna 13-Beste dokumentu batzuekin harremana

Tresna 14-Beste organoekin lotura

Tresna 15-Helburuak lehenetsiz

Tresna 16-Irakasleen prestakuntza plana

Tresna 17-Planifikazioa, jarraipena eta ebaluazioa

Tresna 18-Ebaluazioa planifikazioa