EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIAREN PREBENTZIOA ETA INDARKERIA KASUETAN ESKU-HARTZEA: BIGARREN HEZKUNTZA

Eusko Jaurlaritzaren Hezkidetza Planak bai gizartean bai hezkuntza-sisteman sexismoaren gaiari aurre egitea dakar berekin, baliabideekin eta estrategiekin hezkuntza-komunitateari laguntzeko hezkuntzatik berdintasuna gauzatzen.

 

EAEko hezkuntza-sistemarako II. Hezkidetza Plana, berdintasunaren eta tratu onaren bidean Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren plan bat da berdintasuna ikasgelara eramateko, eta funtsezko oinarri batzuetatik abiatzen da horretarako. Oinarri horiek ikastetxeetako lana modu sistematiko batean egituratzeko balio dute, egindako lana eta ikasleengan izan duen eragina ebaluatzeko aukera ematen duen ibilbide batekin.

La EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIAREN PREBENTZIOA ETA INDARKERIA KASUETAN ESKU-HARTZEA jada lantzen da nolabait gainerako zazpi oinarrietan, indarkeria matxista bere agerpen guztietan prebenitzea baita berdintasunean heztea.

 

Hauek dira Planaren gainerako zutabeak:

 • Pentsamendu kritikoa sexismoaren aurrean.
 • Hizkuntzaren eta irudien erabilera ez-sexista.
 • Emakumeen jakituriaren integrazio eta haien ekarpen sozial eta historikoa.
 • Gatazken eraldaketa baketsua, hezkidetzako elkarbizitzarako proiektuen bidez.
 • Autonomia pertsonala eta independentzia ekonomikoa.
 • Espazioak ikastetxean eta eskolaz kanpoko jarduerak eta jarduera osagarriak.
 • Berdintasunezko hezkuntza afektibo eta sexuala.

 

Dena den, oinarri hau hiru ekintza-motara dago zuzendua:

1. Ikasleak sentsibilizatzera bideratuak.

2. Ikastetxeetan matxismoa eta indarkeria detektatzeko direnak.

3. Interbentzio zehatzetara zuzenduak hezkuntza-ingurunean genero-indarkeriaren kasuak detektatzen direnean.

Plan honen helburuetako bat da ikasleek eta irakasleek pentsamendu kritiko bat eraikitzea desberdintasunen eta diskriminazioen aurrean; errealitatea genero-ikuspegitik aztertzeko gai izan gaitezen lortzea; oinarri kulturala duen zerbait naturaltzat ez hartzea: emakumeen diskriminazioa eta berdintasunerako negatiboak diren maskulinitateen ikaskuntza.

Horregatik, ondoren planteatzen diren jardueren ardatza da ikastea bai familian bai hezkuntza-sisteman genero-ikuspegiarekin analizatzen, diskriminazio posibleak agerian uzten eta hezkuntza sexista bati alternatibak planteatzen.

Horretarako, hezkuntza-etapa bakoitzak jarduera desberdinak izango ditu, ikasleen adinetara eta heltze-prozesura egokituak. Ez da gauza bera berdintasuna haur-hezkuntzako ikasgelara eramatea, kontuan hartuta irakasleak egin behar duela bertan lan handiena, erreferente bilakatu behar baitu ikasleentzat. Bigarren hezkuntzan, aldiz, norbere hausnarketak eraman behar ditu ikasleak beren feminitateak eta maskulinitateak berdintasunaren oinarritik eraikitzera.

 

Ez dugu ahaztu behar Hezkidetzaren azken helburua dela indarkeria matxistak prebenitzea eta gure gizartearen eraikuntza sexistan datzala indarkeria horien oinarria. Hala, Plan honen asmoa da gure ikasleak berdintasunean, errespetuan, askatasunean eta zoriontasunean beren buruak eraikitzeko eta erlazionatzeko gai izan daitezen lortzea.

Helburuak

 • Tratu ona praktikan jartzea genero-indarkeriaren oinarrizko prebentzio gisa.
 • Hainbat eremutan gertatzen diren genero-indarkeriaren agerpen desberdinak detektatzea.
 • Jarrera proaktiboa erakustea berdintasunaren alde eta genero-indarkeriaren aurka.
 • Maskulinitate hegemonikoak mutilengan eta neskengan dituen arriskuak aintzat hartzea.
 • Indarkeria matxistarik gabeko ikastetxe bat eraikitzen parte hartzea.
 • Berdintasunean oinarritutako beste harreman-modu batzuk eraikitzea.

Ebaluazio-irizpideak

 • Analisia
 • Pentsamendu kritikoa
 • Partaidetza aktiboa
 • Konpromisoa
 • Berdintasuna
 • Errespetua

Lorpen-adierazleak

 • Matxismoa eta emakumeen aurkako indarkeria detektatzea gertuen dudan ingurunean.
 • Tresnak eskueran izatea maitasun-harremanak berdintasunean eta aniztasunean oinarrituta eraikitzeko.
 • Bikote-harreman toxiko bat eta bikote-harreman osasuntsu bat identifikatzea.
 • Positiboki balioestea mutil eta neska izateko eredu hegemoniko matxista zalantzan jartzen duten neskak eta mutilak.
 • Aktiboki parte hartzea berdintasunari eta indarkeria matxistaren prebentzioari buruzko jardueretan, ikastetxean antolatutakoetan.
 • Berdintasunaren alde eta genero-indarkeriaren aurka agertzea.
 • Genero-indarkeriaren biktima baten sentimenduak identifikatzea.
 • Haserretzea eta gaitzespena erakustea nire ikaskideen agerpen matxisten aurrean.

Jarduerak