Programatzeko tresnak

HAUR HEZKUNTZA: TUTORETZA

WORD-EN DESKARGATU

 

BERDINTASUNEZKO HEZKUNTZA AFEKTIBO ETA SEXUALA.

 

HAUR HEZKUNTZA

HELBURUAK

 • Norbere gorputza deskubritzea, eta naturaltasunez izendatzea gorputz-atalak, bai neskenak, bai mutilenak; baita gizonezkoen eta emakumezkoen arteko desberdintasun fisikoak ere.

 • Interesa agertzea norbere gorputzarekiko eta inguruko pertsonen gorputzekiko, eta gorputzok onartzea.

 • Ezetz esaten jakitea, eta ezagutzea zer gustatzen zaigun eta zer ez.

 • Errespetatzea zer muga dagoen norbere eta inoren gorputzera iristeko.

 • Interesa agertzea aniztasunarekiko, oro har, eta familiekiko, gorputzekiko eta identitateekiko.

 • Desioak egokiro ematea aditzera.

 

JARDUERA MOTA

 

 

 

 

 

EBALUAZIOA

IRIZPIDEAK

ADIERAZLEAK

Analisia

Pentsamendu kritikoa

Aktiboki parte hartzea

Konpromisoa

Berdintasuna

Errespetua

 

 • Zailtasunik gabe izendatzen ditu emakumezko eta gizonezkoen gorputz-atalak.

 • Badaki zer ez duen nahi inork egiterik edo ukitzerik.

 • Ondo identifikatzen du zer genero-estereotipo dagoen neska-mutilen gorputzen inguruan.

 • Atxikimendu segurua agertzen du ikaskideekiko.

 • Interesa agertzen du bizitzaren jatorriaz.

 • Ikasgelan, aktiboki parte hartzen du gai honen inguruan egiten diren jardueretan.

 • Errespetuzko jarrera agertzen du aniztasunarekiko.

 • Badaki identifikatzen bere adineko emozio positibo eta negatiborik ohikoenak.

 

 

 

HAUR HEZKUNTZA: BESTE ARLOAK

WORD-EN DESKARGATU

 

BERDINTASUNEZKO HEZKUNTZA AFEKTIBO ETA SEXUALA

 

NOLA LAGUNTZEN DIOGU IKASLEARI ONDORENGOAK GARATZEN? (irakaskuntza-ikaskuntza estiloa, curriculuma (mota ezberdinetako edukiak, gela-antolaketa, metodologia, ebaluazioa…)

 

HAUR HEZKUNTZA

IKASLEAK ONDORENGOA LOR DEZAN...

HAU EGITEN DUT………………….

 • Zailtasunik gabe izendatzea emakumezko eta gizonezkoen gorputz-atalak.

 • Zer ez duen nahi inork egiterik edo ukitzerik jakitea.

 • Ondo identifikatzea zer genero-estereotipo dagoen neska-mutilen gorputzen inguruan.

 • Atxikimendu segurua agertzea  ikaskideekiko.

 • Interesa agertzea bizitzaren jatorriaz.

 • Ikasgelan, aktiboki parte hartzea gai honen inguruan egiten diren jardueretan.

 • Errespetuzko jarrera agertzea  aniztasunarekiko.

 • Bere adineko emozio positibo eta negatiborik ohikoenak identifikatzen jakitea

 

 

 

LEHEN HEZKUNTZA: TUTORETZA

WORD-EN DESKARGATU

 

BERDINTASUNEZKO HEZKUNTZA AFEKTIBO ETA SEXUALA.

 

LEHEN HEZKUNTZA

HELBURUAK

 

 • Nola identifikatu zer desberdintasun dauden gorputzetan, nola zaindu gorputza eta zer aldaketa fisiologiko gertatzen diren aurrepubertaroan.

 • Nola errespetatu eta ezagutu orientazio sexual desberdinak.

 • Nola eman aditzera afektuak eta desioak, genero-estereotiporik erabili gabe.

 • Onartzea zer muga dagoen harreman afektiboen eta sexualen artean.

 • Identifikatzea zer genero-estereotipoak dagoen.

 • Ez onartzea afektuen adierazpen bortitzak.

JARDUERA MOTA

 

 

 

 

 

 

 

EBALUAZIOA

IRIZPIDEAK

ADIERAZLEAK

Analisia

Pentsamendu kritikoa

Aktiboki parte hartzea

Konpromisoa

Berdintasuna

Errespetua

 

 • Identifikatzen du zer aldaketa dakarren pubertaroak neska-mutilen gorputzetan.

 • Errespetu-jarrerak azaltzen ditu aniztasun sexual eta familiarrarekiko.

 • Identifikatzen du zer desberdintasun sexual dagoen nesken eta mutilen artean.

 • Antzematen du zer mito dagoen hilekoaren gainean, eta argudioak ditu mitook indarrik gabe uzteko.

 • Badaki antzematen zer edertasun-kanon ezartzen diren.

 • Ikaskideen gorputza onartzeko eta errespetatzeko jarrera azaltzen du.

 • Modu aktiboan eta interesaz parte hartzen du eztabaidetan

 

 

 

LEHEN HEZKUNTZA: BESTE ARLOAK

WORD-EN DESKARGATU

 

BERDINTASUNEZKO HEZKUNTZA AFEKTIBO ETA SEXUALA

 

NOLA LAGUNTZEN DIOGU IKASLEARI ONDORENGOAK GARATZEN? (irakaskuntza-ikaskuntza estiloa, curriculuma (mota ezberdinetako edukiak, gela-antolaketa, metodologia, ebaluazioa…)

 

LEHEN HEZKUNTZA

IRAKASLEAK ONDORENGOA LOR DEZAGUN...

HAU EGITEN DUT………………….

 • Zer aldaketa dakarren pubertaroak neska-mutilen gorputzetan identifikatzea.

 • Errespetu-jarrerak azaltzea aniztasun sexual eta familiarrarekiko.

 • Identifikaztea zer desberdintasun sexual dagoen nesken eta mutilen artean.

 • Antzematea zer mito dagoen hilekoaren gainean, eta argudioak ditu mitook indarrik gabe uzteko.

 • Zer edertasun-kanon ezartzen diren antzematen jakitea

 • Ikaskideen gorputza onartzeko eta errespetatzeko jarrera azaltzea.

 • Modu aktiboan eta interesaz partehartzea  eztabaidetan

 

 


 

BIGARREN HEZKUNTZA: TUTORETZA

WORD-EN DESKARGATU

 

BERDINTASUNEZKO HEZKUNTZA AFEKTIBO ETA SEXUALA.

 

BIGARREN HEZKUNTZA

HELBURUAK

 • Ezagutzea zer aldaketa fisiko eta psikologiko gertatzen diren adoleszentzian.

 • Norbere gorputza komunikazio- eta plazer-iturri gisa onartzea.

 • Errespetatzea zenbat gustu dagoen erakarmen erotikoan.

 • Aztertzea zer edertasun-eredu estetiko dauden.

 • Ezagutzea zein den gizonezkoen eta emakumezkoen fisiologia eta anatomia.

 • Hartu-eman pertsonaletako eta sexualetako etika transmititzea: baimentzea, plazerra partekatzea, osasun sexuala, leialak eta berdinak izatea, eta elkar zaintzea.

 • Egoera gatazkatsuak enpatiatik ebaztea, eta onartzea besteek ere eskubideak dituztela.

 • Lankidetzan jardutea eta elkarri laguntzea.

 • Aniztasunetik eraikitzea imaginario erotikoa, eta ez sexismotik.

 • Ezagutzea zer desberdintasun dauden nesken eta mutilen artean.

 • Osasun sexualeko eta ugalketako baliabideak erabiltzea.

 •  Modu kritikoan argudiatzea sare sozialen erabilera etikoari buruz.

 • Errespetuz adieraztea norbere desioak.

JARDUERA MOTA

 

 

 

 

 

EBALUAZIOA

IRIZPIDEAK

ADIERAZLEAK

Analisia

Pentsamendu kritikoa

Aktiboki parte hartzea

Konpromisoa

Berdintasuna

Errespetua

 

 • Ezagutzea zer aldaketa dakartzan pubertaroak neska-mutilen gorputzetan.

 • Aniztasun sexuala eta familiarra errespetatzea.

 • Ikuspegi kritikoa izatea ezartzen diren edertasun-ereduekiko.

 • Identifikatzea zer diren harreman sexual baimenduak eta zer baimendu gabeak.

 • Sexualitatearekin lotutako mitoak identifikatzen jakitea.

 • Pornografia zalantzatan jartzea eredu sexual eta hezigarri modura.

 • Ezagutzea zer arrisku egon daitekeen harreman sexualetan.

 • Berdintasuna defendatzea bizitza sexualaren funtsezko ardatz modura.

 • Errespetuz adieraztea norbere desioak.

 

 

 

BIGARREN HEZKUNTZA: BESTE ARLOAK

WORD-EN DESKARGATU

 

BERDINTASUNEZKO HEZKUNTZA AFEKTIBO ETA SEXUALA

 

NOLA LAGUNTZEN DIOGU IKASLEARI ONDORENGOAK GARATZEN? (irakaskuntza-ikaskuntza estiloa, curriculuma (mota ezberdinetako edukiak, gela-antolaketa, metodologia, ebaluazioa…)

 

BIGARREN HEZKUNTZA

IRAKASLEAK ONDORENGOA LOR DEZAGUN...

HAU EGITEN DUT………………….

 • Zer aldaketa dakartzan pubertaroak neska-mutilen gorputzetan ezagutzea

 • Aniztasun sexuala eta familiarra errespetatzea.

 • Ikuspegi kritikoa izatea ezartzen diren edertasun-ereduekiko.

 • Identifikatzea zer diren harreman sexual baimenduak eta zer baimendu gabeak.

 • Sexualitatearekin lotutako mitoak identifikatzen jakitea.

 • Pornografia zalantzatan jartzea eredu sexual eta hezigarri modura.

 • Ezagutzea zer arrisku egon daitekeen harreman sexualetan.

 • Berdintasuna defendatzea bizitza sexualaren funtsezko ardatz modura.

 • Errespetuz adieraztea norbere desioak.