Programatzeko tresnak

HAUR HEZKUNTZA: TUTORETZA

WORD-EN DESKARGATU

 

3-ZUTABEA.EMAKUMEEN JAKINTZA ETA HAIEN EKARPEN SOZIAL ETA HISTORIKOA INTEGRATZEA.

 

HAUR HEZKUNTZA

HELBURUAK

 • Besteak beste, kulturaren eta kirolaren esparru ezberdinetan gizonen eta emakumeen presentzia orekatua —kopuruan zein egitekoetan— erakusten duten testuak, ipuinak, abestiak eta abar aukeratzea.

 • Emakumeek historian zehar egindako ekarpen sozial eta historikoa ikusgai jartzea.

 • Album irudidunen bidez, emakume handiak ezagutzen eta beren ekarpen sozial eta historikoa aitortzen hastea.

 • Kideen ekarpenak aitortzen eta baloratzen ikastea.

JARDUERA MOTA

 

 

 

 

 

EBALUAZIOA

IRIZPIDEAK

ADIERAZLEAK

Analisia

Pentsamendu kritikoa

Parte-hartze aktiboa

Konpromisoa

Berdintasuna

Errespetua

 

 • Ipuin eta testuetan emakumeen gabezia dagoela identifikatzen du.

 • Hezkidetzako ipuinak idazten dituzten emakumeak ezagutzen ditu.

 • Ezagutzen ditu kirolean, musikan eta pinturan diharduten emakumeak eta beren ekarpenak.

 • Aldaketak egiten ari da emakumeen eta gizonen rol tradizionalen aurrean.

 • Ikasgelan, parte-hartze aktiboa du gai honen inguruan egiten diren jardueretan.

 • Ikasgelan, errespetuzko jarrera du ikaskideekiko.

 • Gai da ipuinetan sexismoa identifikatzeko.

 •  Espektatiba handiagoak ditu emakumeek eta gizonek izan ditzaketen lanbideei dagokienez.

 

 

 

 

 

HAUR HEZKUNTZA: BESTE ARLOAK

WORD-EN DESKARGATU

 

          3-ZUTABEA.EMAKUMEEN JAKINTZA ETA HAIEN EKARPEN SOZIAL ETA HISTORIKOA INTEGRATZEA.

 

¿NOLA LAGUNTZEN DIOGU IKASLEARI ONDORENGOAK GARATZEN? (irakaskuntza-ikaskuntza estiloa, curriculuma (mota ezberdinetako edukiak, gela-antolaketa, metodologia, ebaluazioa…)

 

HAUR HEZKUNTZA

IKASLEAK ONDORENGOA LOR DEZAN...

HAU EGITEN DUT…

 • Ipuin eta testuetan emakumeen gabezia dagoela identifikatzea.

 • Hezkidetzako ipuinak idazten dituzten emakumeak ezagutzea.

 • Ezagutzea kirolean, musikan eta pinturan diharduten emakumeak eta beren ekarpenak.

 • Aldaketak egitea emakumeen eta gizonen rol tradizionalen aurrean.

 • Ikasgelan, parte-hartze aktiboa izatea gai honen inguruan egiten diren jardueretan.

 • Ikasgelan, errespetuzko jarrera izateaikaskideekiko.

 • Gai izatea ipuinetan sexismoa identifikatzeko.

 •  Espektatiba handiagoak izatea emakumeek eta gizonek izan ditzaketen lanbideei dagokienez.

 

 

 

 

LEHEN HEZKUNTZA: TUTORETZA

WORD-EN DESKARGATU

 

3-ZUTABEA.EMAKUMEEN JAKINTZA ETA HAIEN EKARPEN SOZIAL ETA HISTORIKOA INTEGRATZEA.

 

LEHEN HEZKUNTZA

HELBURUAK

 • Sexismoaren fenomeno ezberdinak aztertzea: ikusezintasuna, androzentismoa, apropiazioa

 • Ikasleentzako motibazio-esparruetan diharduten emakume ospetsu eta garrantzitsuen adibideak ezagutzea: teknologoak, asmatzaileak, piratak, zientzialariak, idazleak, kirolariak, eta abar.

 • Emakumeek ezagutza-esparru ezberdinetan egindako ekarpena baloratzea.

 • Ikerketa-lana eta Interneten bilatutako informazioaren ebaluazioa egiteko lehen urratsak egitea ikusezin egon diren emakumeak eta beren ekarpenak aztertuta

 

JARDUERA MOTA

 

 

 

 

 

 

 

EBALUAZIOA

IRIZPIDEAK

ADIERAZLEAK

 • Analisia

 • Pentsamendu kritikoa

 • Parte-hartze aktiboa

 • Konpromisoa

 • Berdintasuna

 • Errespetua

 

 • Emakumeek testuliburuetan, ipuinetan, etab. duten ikusezintasuna identifikatzen du.

 • Ezagutzen ditu historian eta hainbat esparrutan garrantzitsuak izan diren emakumeak.

 • Jarrera kritikoa du emakumeek zientzian eta beste arlo batzuetan duten ikusezintasunaren aurrean.

 • Zalantzan jartzen du testuliburuetan emakume garrantzitsuenek pairatzen duten genero-alborapena.

 • Interneten emakume garrantzitsuak bilatzen daki.

 • Espektatiba handiagoak ditu emakumeek eta gizonek izan ditzaketen lanbideei dagokienez.

 • Ikasgelan egiten diren talde-jarduerekin gozatzen du

 • Ikaskideen ekarpenak baloratzen ditu

 

 

 

 

LEHEN HEZKUNTZA: BESTE ARLOAK

WORD-EN DESKARGATU

 

       3-ZUTABEA.EMAKUMEEN JAKINTZA ETA HAIEN EKARPEN SOZIAL ETA HISTORIKOA INTEGRATZEA.

 

¿NOLA LAGUNTZEN DIOGU IKASLEARI ONDORENGOAK GARATZEN? (irakaskuntza-ikaskuntza estiloa, curriculuma (mota ezberdinetako edukiak, gela-antolaketa, metodologia, ebaluazioa…)

 

LEHEN HEZKUNTZA

IRAKASLEAK ONDORENGOA LOR DEZAGUN...

HAU EGITEN DUT………………….

 • Emakumeek testuliburuetan, ipuinetan, etab. duten ikusezintasuna identifikatzeea.

 • Historian eta hainbat esparrutan garrantzitsuak izan diren emakumeak ezagutzea

 • Jarrera kritikoa izatea emakumeek zientzian eta beste arlo batzuetan duten ikusezintasunaren aurrean.

 • Zalantzan jartzea testuliburuetan emakume garrantzitsuenek pairatzen duten genero-alborapena.

 • Interneten emakume garrantzitsuak bilatzen jakitea

 • Espektatiba handiagoak izatea emakumeek eta gizonek izan ditzaketen lanbideei dagokienez.

 • Ikasgelan egiten diren talde-jarduerekin gozatzea

 • Ikaskideen ekarpenak baloratzea

 

 

 

BIGARREN HEZKUNTZA: TUTORETZA

WORD-EN DESKARGATU

 

3-ZUTABEA.EMAKUMEEN JAKINTZA ETA HAIEN EKARPEN SOZIAL ETA HISTORIKOA INTEGRATZEA.

 

BIGARREN HEZKUNTZA

HELBURUAK

 • Androzentrismoa identifikatzea.

 • Emakumeak ikusezin bihurtzearen kausak aztertzea.

 • Esparru bakoitzeko emakume garrantzitsuenak ezagutzea.

 • Emakumeek gizateriari egiten dizkioten ekarpenei buruzko ikerketa txikiak egitea.

 • Mugimendu feministaren azterketara eta mugimendu feministak gaur egungo emakume eta gizonentzat eskuratu dituen lorpenetara hurbiltzea.

 • Besteak beste, kontzeptu hauek ikastea: kristalezko sabaia, soldata-arrakala, laneko sexu-banaketa

 

JARDUERA MOTA

 

 

 

 

 

EBALUAZIOA

IRIZPIDEAK

ADIERAZLEAK

 • Analisia

 • Pentsamendu kritikoa

 • Parte-hartze aktiboa

 • Konpromisoa

 • Berdintasuna

 • Errespetu

 • Emakumeak ikusezin bihurtzearen atzean dauden kontzeptu garrantzitsuenak identifikatzen ditu.

 • Badaki zein diren ezagutzaren esparruan emakumeak ikusezin bihurtu dituzten egiturazko kausak.

 • Testuliburuetan emakumeen falta dagoela ikusten du.

 • Esparru ezberdinetan aritu diren emakume garrantzitsuak ezagutzen ditu, besteak beste: zientzian, gizartean, politikan, kulturan, etab.

 • Internet bidez emakume garrantzitsuen biografien gaineko ikerketak egiten daki.

 • Mugimendu feminista eta sozialki ordezkatzen duena ezagutzen ditu.

 • Emakumeei ardura handiko lanpostu eta espazioak lortzea zailtzen dieten oztopo sozialak identifikatzen ditu.

 • Mezu sexistak geldiarazten laguntzen du

 • Parte-hartze aktiboa du ikasgelan egiten diren jardueretan

 • Gozatu egiten du ikasgelako jarduerekin

 • Ikaskideen ekarpenak baloratzen ditu

 

 

 

BIGARREN HEZKUNTZA: BESTE ARLOAK

WORD-EN DESKARGATU

 

       3-ZUTABEA.EMAKUMEEN JAKINTZA ETA HAIEN EKARPEN SOZIAL ETA HISTORIKOA INTEGRATZEA.

 

NOLA LAGUNTZEN DIOGU IKASLEARI ONDORENGOAK GARATZEN? (irakaskuntza-ikaskuntza estiloa, curriculuma (mota ezberdinetako edukiak, gela-antolaketa, metodologia, ebaluazioa…)

 

BIGARREN HEZKUNTZA

IKASLEEK ONDORENGOA LOR DEZATEN...

HAU EGITEN DUT………………….

 • Emakumeak ikusezin bihurtzearen atzean dauden kontzeptu garrantzitsuenak identifikatzea

 • jakitea zein diren ezagutzaren esparruan emakumeak ikusezin bihurtu dituzten egiturazko kausak.

 • Testuliburuetan emakumeen falta dagoela ikustea.

 • Esparru ezberdinetan aritu diren emakume garrantzitsuak ezagutzea, besteak beste: zientzian, gizartean, politikan, kulturan, etab.

 • Internet bidez emakume garrantzitsuen biografien gaineko ikerketak egiten jakitea

 • Mugimendu feminista eta sozialki ordezkatzen duena ezagutzea.

 • Emakumeei ardura handiko lanpostu eta espazioak lortzea zailtzen dieten oztopo sozialak identifikatzea.

 • Mezu sexistak geldiarazten laguntzea

 • Parte-hartze aktiboa izatea ikasgelan egiten diren jardueretan

 • Gozatzea ikasgelako jarduerekin

 • Ikaskideen ekarpenak baloratzea