Materialak-diagnostikoa

Sarrera-gogoeta diagnostikoa baino lehen

Tresna 8 bideoa-Tribuaren Berbak

Tresna 9-Bideoa-Marian Moreno analisia

Tresna 10-Diagnostikoa

Tresna 10.0-Antolamendua, kudeaketa eta parte hartzea

Tresna 10.1-Pentsamendu kritikoa

Tresna 10.2-Hizkuntzaren erabilera ez sexista

Tresna 10.3-Emakumeen jakintza

Tresna 10.4-Gatazken ebazpena

Tresna 10.5-Autonomia pertsonala eta independentzia ekonomikoa

Tresna 10.6-Espazioen erabilera eta jarduerak

Tresna 10.7-Hezkuntza afektibo eta sexuala berdintasunean

Tresna 10.8-Emakumeen kontrako indarkeria desageraraztea

Tresna 11. Bideoa-Marian Moreno azken ahalegina

Tresna 12-Ebaluazioa diagnostiko fasean