I.Blokea Trebetasunak, gaitasunak eta funtzio sozialak gizarteratzea

Estereotipoen eta rol sexistak haustea

Irakasle 1 

Irakasle 2

Ikasleak

Sakontzea

Fitxa teknikoa

Komunikabideak gizarteratze eragile gisa

Irakasleak

Ikasleak

Sakontzea

Fitxa teknikoa

Elkarerantzunkizuna eta zaintzaren etika

Irakasleak 1

Irakasleak 2

Ikasleak

Sakontzea

Fitxa teknikoa

II.Blokea. Gorputzaren ezagutza. Sexualitatea 

Eredu estetikoak

Irakasleak 1

irakasleak 2

Ikasleak

Sakontzea

Fitxa teknikoa

Eredu estetikoak. Sexualitatea

Irakaslea 1

Irakaslea 2

Ikasleak

Sakontzea

Fitxa teknikoa

 

Sexualitatea I. Desira

Irakasleak

Ikasleak

Sakontzea

Fitxa teknikoa

Sexualitatea II. Sexua moral bikoitza

Irakasleak

Ikasleak

Sakontzea

Fitxa teknikoa

Sexualitatea III. Heteronormatibitatea

Irakasleak

Ikasleak

Sakontzea

Fitxa teknikoa

Sexualitatea IV. Sexu aniztasuna

Irakasleak

Ikasleak

Sakotzea

Fitxa teknikoa

III.Blokea. Indarkeriak identifikatzea, ikustaraztea eta ardurak hartzea. 

Indarkeria sinbolikoa I

Irakasleak

Ikasleak

Sakontzea

Fitxa teknikoa

Indarkeria sinbolikoa II

Irakaasleak

Ikasleak

Sakontzea

Fitxa teknikoa

Sexu indarkeria I

Irakasleak

Sakontzea

Fitxa teknikoa

Sexua indarkeria II

Irakasleak

Ikasleak

Sakontzea

Fitxa teknikoa

Indarkeria zuzena I. Maskulinitate nagusia

Irakasleak

Ikasleak

Sakontzea

Fitxa teknikoa

Indarkeria zuzuena II. Jazarpen homofobikoa

Irakasleak

Ikasleak

Sakontzea

Fitxa teknikoa

Berdinen arteko jazarpena. Genero jazarpena

Irakasleak

Ikasleak

Sakontzea

Fitxa teknikoa

IV.Blokea. Harremanak

Maitasunaren idealizazio desegokia

Irakasleak

Ikasleak

Sakontzea

Fitxa teknikoa

Ekimena.Erabakiak hartzea

Irakasleak

Sakontzea

Fitxa teknikoa

BIkotea erdigune

Irakasleak

Ikasleak

Sakontzea

Fitxa teknikoa

Harreman eredu aniztasuna

Irakasleak

Ikasleak

Sakontzea

Fitxa teknikoa

V.Blokea. Feminismoak

Diskurtso teorikoa ezagutzen

Irakasleak

Ikasleak

Sakontzea

Fitxa teknikoa

Ahizpatasuna, antolakuntza eta ekintza

Irakasleak

Ikasleak

Sakontzea

Fitxa teknikoa

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a