I.Blokea Trebetasunak, gaitasunak eta funtzio sozialak gizarteratzea

Estereotipoen eta rol sexistak haustea

Komunikabideak gizarteratze eragile gisa

Elkarerantzunkizuna eta zaintzaren etika

II.Blokea. Gorputzaren ezagutza. Sexualitatea 

Eredu estetikoak. Sexualitatea

Sexualitatea I. Desira

Sexualitatea II. Sexua moral bikoitza

Sexualitatea III. Heteronormatibitatea

Sexualitatea IV. Sexu aniztasuna

III.Blokea. Indarkeriak identifikatzea, ikustaraztea eta ardurak hartzea. 

Indarkeria sinbolikoa I

Irakasleak

Ikasleak

Sakontzea

Fitxa teknikoa

Indarkeria sinbolikoa II

Sexu indarkeria I

Indarkeria zuzena I. Maskulinitate nagusia

Indarkeria zuzuena II. Jazarpen homofobikoa

Berdinen arteko jazarpena. Genero jazarpena

IV.Blokea. Harremanak

Maitasunaren idealizazio desegokia

Ekimena.Erabakiak hartzea

Harreman eredu aniztasuna

V.Blokea. Feminismoak

Diskurtso teorikoa ezagutzen

Ahizpatasuna, antolakuntza eta ekintza

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a