AUTOEBALUAZIOA

AUTOEBALUAZIOA

 

HIZKUNTZAREN ETA IRUDIEN ERABILERA EZ-SEXISTA (Irakasleen ebaluazioa)

AUTOEBALUAZIOA

Lorpen-adierazleak

Beti

Askotan

Inoiz ez

 • Hizkuntzaren erabilera sexistaren ezaugarriak antzematen ditut.

 

 

 

 • Hizkuntzaren erabilera sexistari aurre egiteko alternatibak aurkitzen ditut.

 

 

 

 • Irudiak genero-ikuspegitik aztertzeko adierazleak identifikatzen ditut.

 

 

 

 • Garrantzia ematen diot hizkuntzaren erabilera ez-sexistari, estereotiporik gabeko ezagutzak norbereganatu eta transmititzeko.

 

 

 

 • Hizkuntzaren erabilera ez-sexistaren aldeko jarrera dut, pertsona guztiak barne hartzen dituelako.

 

 

 

 • Hizkuntzaren erabilera ez-sexistarekiko gustua eta gogobetetzea transmititzen ditut.

 

 

 

 • Irudi sexistak baztertzen ditut, desparekotasuna eta diskriminazioa sustatzen dituzte-eta.

 

 

 

 • Hizkuntza eta irudi ez-sexistak erabiltzen ditut.

 

 

 

 • Hizkuntza sexista erabiltzen badut, aitortu egiten dut, eta ahaleginak egiten ditut berriro horrelakorik gerta ez dadin.

 

 

 

 • Talde-jardueretan gozatu egiten dut.

 

 

 

 • Hizkuntza eta irudi ez-sexistak erabiltzeko ekarpenak egiten ditut.

 

 

 

 

AUTOEBALUAZIOA