AUTOEBALUAZIOA

AUTOEBALUAZIOA

 

EMAKUMEEN JAKINTZA ETA HAIEN EKARPEN SOZIAL ETA HISTORIKOA

AUTOEBALUAZIOA

Lorpen-adierazleak

Beti

Askotan

Inoiz ez

Emakumeek testuliburuetan duten ikusezintasuna identifikatzen dut.

 

 

 

Ezagutzen ditut historian eta hainbat esparrutan garrantzitsuak izan diren emakumeak.

 

 

 

Arbuiatu egiten dut emakumeek zientzian duten ikusezintasuna.

 

 

 

Interneten emakume garrantzitsuak bilatzen dakit.

 

 

 

Gai naiz ipuinetan sexismoa identifikatzeko.

 

 

 

Espektatiba handiagoak ditut emakumeek eta gizonek izan ditzaketen lanbideei dagokienez.

 

 

 

Alternatibak aurkitzen dizkiot sexismoari

 

 

 

Nire desioak estereotipoak bazter utzita identifikatu eta adierazten ditut

 

 

 

Ikasgelan egiten diren talde-jarduerekin gozatzen dut

 

 

 

Ikaskideen ekarpenak baloratzen ditut.

 

 

 

 

AUTOEBALUAZIOA