EBALUAZIOA - BEHAKETA

EBALUAZIOA - BEHAKETA

 

AUTONOMIA PERTSONALA ETA INDEPENDENTZIA EKONOMIKOA Irakasleek adierazle hauek izango dituzte, behaketa egiteko.

 

AUTOEBALUAZIOA

Lorpen-adierazleak

Beti

Askotan

Inoiz ez

Zailtasunik gabe egiten du sintoniaren jarduera

 

 

 

Zenbait emozio izendatzen ditu

 

 

 

Egoera jakin batzuek eragiten dizkioten emozioak identifikatzen ditu

 

 

 

Zer gustatzen zaion eta zer ez zaion gustatzen esaten du

 

 

 

Etxeko lanen banaketa identifikatzen du

 

 

 

Zaintzen duten pertsonak balioesten ditu

 

 

 

Etxeko lanen banaketa bidegabearekin identifikatzen ditu emozio desatseginak

 

 

 

Bere ikaskideak zaintzeko interesa agertzen du

 

 

 

Erraz hausten ditu etxeko lanekin eta beste pertsona batzuen zaintzarekin lotutako estereotipoak

 

 

 

Zailtasunik gabe sortzen ditu estereotiporik gabeko pertsonaiak

 

 

 

Talde-lanetan parte hartzen du

 

 

 

 

AUTOEBALUAZIOA