EBALUAZIOA/BEHAKETA

EBALUAZIOA/BEHAKETA

 

EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIAREN PREBENTZIOA ETA EKINTZA

Adierazle hauek planteatzen dira irakasleentzako behaketa-jarraibide gisa.

 

AUTOEBALUAZIOA

Lorpen-adierazleak

Beti

Sarritan

Inoiz ez

Ikasten ari da matxismoaren eta emakumeen aurkako indarkeriaren modu batzuk detektatzen ikastetxean.

 

 

 

Hasi da tratu txarra identifikatzen.

 

 

 

Aurrerapausoak ematen ari da tratu oneko harremanak eraikitzean.

 

 

 

Enpatikoagoa da desberdintasunarekiko.

 

 

 

Aktiboki parte hartzen du ikastetxe berdinzaleago bat eraikitzen.

 

 

 

Berdintasunaren alde agertzen da.

 

 

 

Identifikatu eta askatasunez aipatzen ditu bere sentimenduak eta emozioak.