AUTOEBALUAZIOA

AUTOEBALUAZIOA

 

PENTSAMENDU KRITIKOA SEXISMOAREN AURREAN (irakasleentzako ebaluazioa)

 

AUTOEBALUAZIOA

Lorpen-adierazleak

Beti

Sarritan

Inoiz ez

Badakit zer diren genero-estereotipoak.

 

 

 

Genero-estereotipoen arabera jokatzen ez dutenak errespetatzen ditut eta horiekiko jarrera proaktiboa dut.

 

 

 

Estrategiak erabiltzen ditut, nire ingurunean (ikastetxean eta ikasgelan) gertatzen dena genero-ikuspegiarekin analizatzeko.

 

 

 

Material eta baliabide sexistak identifikatzen ditut.

 

 

 

Baliabidea eta material didaktiko berdinzaleak proposatu eta erabiltzen ditut.

 

 

 

Ikastetxean berdintasunari buruz antolatu diren jardueretan aktiboki parte hartu dut.

 

 

 

Familiek parte hartzea sustatzen duten jarduerak diseinatu ditut.

 

 

 

Berdintasunaren alde eta sexismoaren kontra agertzen naiz.

 

 

 

 

AUTOEBALUAZIOA