Programatzeko tresnak

HAUR HEZKUNTZA: TUTORETZA

WORD-EN DESKARGATU

 

8. EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIAREN PREBENITZIOA ETA INDARKERIA KASUETAN ESKU HARTZEA

 

HAUR HEZKUNTZA

HELBURUAK

 • Tratu ona praktikan jartzea genero-indarkeriaren oinarrizko prebentzio gisa.
 • Ikasleek beren emozioak egokiro adieraztea.
 • Beren inguruneko pertsonen emozioak egokiro identifikatzea.
 • Genero-rol desberdinak identifikatzea.
 • Indarkeria matxistarik gabeko ikastetxe bat eraikitzen parte hartzea. 
 • Berdintasunean oinarritutako beste harreman-modu batzuk eraikitzea.

 

 

JARDUERA MOTA

 

 

 

 

 

EBALUAZIOA

IRIZPIDEAK

ADIERAZLEAK

 • Analisia
 • Pentsamendu kritikoa
 • Partaidetza aktiboa
 • Konpromisoa
 • Berdintasuna
 • Errespetua

 

 • Tratu txarra detektatzea eta tratu oneko harremanak eraikitzea. 
 • Emozioak eta sentimenduak identifikatzea eta askatasunez adieraztea.
 • Ikastetxe berdinzaleago bat eraikitzen aktiboki parte hartzea.
 • Berdintasunaren alde agertzea.
 • Jarrera enpatikoagoa erakustea desberdintasunarekiko.

 

     

 

HAUR HEZKUNTZA: BESTE ARLOAK


WORD-EN DESKARGATU

 

5. AUTONOMIA PERTSONALA ETA INDEPENDENTZIA EKONOMIKOA

 

NOLA LAGUNTZEN DIOGU IKASLEARI ONDORENGOAK GARATZEN? (irakaskuntza-ikaskuntza estiloa, curriculuma (mota ezberdinetako edukiak, gela-antolaketa, metodologia, ebaluazioa…)

 

HAUR HEZKUNTZA

IKASLEAK ONDORENGOA LOR DEZAN...

HAU EGITEN DUT………………….

 • Tratu ona praktikan jartzea genero-indarkeriaren oinarrizko prebentzio gisa.
 • Ikasleek beren emozioak egokiro adieraztea.
 • Beren inguruneko pertsonen emozioak egokiro identifikatzea.
 • Genero-rol desberdinak identifikatzea.
 • Indarkeria matxistarik gabeko ikastetxe bat eraikitzen parte hartzea. 
 • Berdintasunean oinarritutako beste harreman-modu batzuk eraikitzea.

 

 

 

 

LEHEN HEZKUNTZA: TUTORETZA

WORD-EN DESKARGATZEKO

8. EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIAREN PREBENITZIOA ETA INDARKERIA KASUETAN ESKU HARTZEA

 

LEHEN HEZKUNTZA

HELBURUAK

 • Tratu ona praktikan jartzea genero-indarkeriaren oinarrizko prebentzio gisa.
 • Hainbat eremutan gertatzen diren genero-indarkeriaren agerpen desberdinak detektatzea. 
 • Jarrera proaktiboa erakustea berdintasunaren alde eta genero-indarkeriaren aurka.
 • Maskulinitate hegemonikoak mutilengan eta neskengan dituen arriskuak aintzat hartzea. 
 • Indarkeria matxistarik gabeko ikastetxe bat eraikitzen parte hartzea. 
 • Berdintasunean oinarritutako beste harreman-modu batzuk eraikitzea. 

 

JARDUERA MOTA

 

 

 

 

 

 

 

EBALUAZIOA

IRIZPIDEAK

ADIERAZLEAK

 • Analisia
 • Pentsamendu kritikoa
 • Partaidetza aktiboa
 • Konpromisoa
 • Berdintasuna
 • Errespetua

 

 • Genero-indarkeria zer den jakitea eta identifikatzea, baita agertzen den modu desberdinak ere.
 • Tratu txarra detektatzea eta tratu oneko harremanak eraikitzea. 
 • Emozioen autorregulazioa garatzea genero-joerarik gabe.
 • Indarkeria matxistarik gabeko ikastetxe bat eraikitzen aktiboki parte hartzea. 
 • Berdintasunaren alde eta genero-indarkeriaren aurka agertzea.
 • Berdintasunaren aldeko jardueretan disfrutatzea.

 

     

 

LEHEN HEZKUNTZA: BESTE ARLOAK

WORD-EN DESKARGATU

 

5. AUTONOMIA PERTSONALA ETA INDEPENDENTZIA EKONOMIKOA

 

NOLA LAGUNTZEN DIOGU IKASLEARI ONDORENGOAK GARATZEN? (irakaskuntza-ikaskuntza estiloa, curriculuma (mota ezberdinetako edukiak, gela-antolaketa, metodologia, ebaluazioa…)

 

LEHEN HEZKUNTZA

IRAKASLEAK ONDORENGOA LOR DEZAGUN...

HAU EGITEN DUT………………….

 • Tratu ona praktikan jartzea genero-indarkeriaren oinarrizko prebentzio gisa.
 • Hainbat eremutan gertatzen diren genero-indarkeriaren agerpen desberdinak detektatzea. 
 • Jarrera proaktiboa erakustea berdintasunaren alde eta genero-indarkeriaren aurka.
 • Maskulinitate hegemonikoak mutilengan eta neskengan dituen arriskuak aintzat hartzea. 
 • Indarkeria matxistarik gabeko ikastetxe bat eraikitzen parte hartzea. 
 • Berdintasunean oinarritutako beste harreman-modu batzuk eraikitzea. 

 

 

 

 

BIGARREN HEZKUNTZA: TUTORETZA

WORD-EN DESKARGATZEKO

 

8. EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIAREN PREBENITZIOA ETA INDARKERIA KASUETAN ESKU HARTZEA

 

BIGARREN HEZKUNTZA

HELBURUAK

 • Tratu ona praktikan jartzea genero-indarkeriaren oinarrizko prebentzio gisa.
 • Hainbat eremutan gertatzen diren genero-indarkeriaren agerpen desberdinak detektatzea. 
 • Jarrera proaktiboa erakustea berdintasunaren alde eta genero-indarkeriaren aurka.
 • Maskulinitate hegemonikoak mutilengan eta neskengan dituen arriskuak aintzat hartzea. 
 • Indarkeria matxistarik gabeko ikastetxe bat eraikitzen parte hartzea. 
 • Berdintasunean oinarritutako beste harreman-modu batzuk eraikitzea.

JARDUERA MOTA

 

 

 

 

 

EBALUAZIOA

IRIZPIDEAK

ADIERAZLEAK

 • Analisia
 • Pentsamendu kritikoa
 • Partaidetza aktiboa
 • Konpromisoa
 • Berdintasuna
 • Errespetua

 

 • Matxismoa eta emakumeen aurkako indarkeria detektatzea gertuen dudan ingurunean.
 • Tresnak eskueran izatea maitasun-harremanak berdintasunean eta aniztasunean oinarrituta eraikitzeko. 
 • Bikote-harreman toxiko bat eta bikote-harreman osasuntsu bat identifikatzea. 
 • Positiboki balioestea mutil eta neska izateko eredu hegemoniko matxista zalantzan jartzen duten neskak eta mutilak. 
 • Aktiboki parte hartzea berdintasunari eta indarkeria matxistaren prebentzioari buruzko jardueretan, ikastetxean antolatutakoetan.
 • Berdintasunaren alde eta genero-indarkeriaren aurka agertzea. 
 • Genero-indarkeriaren biktima baten sentimenduak identifikatzea.
 • Haserretzea eta gaitzespena erakustea nire ikaskideen agerpen matxisten aurrean.
     

 

 

BIGARREN HEZKUNTZA: BESTE ARLOAK

WORD-EN DESKARGATU

 

5. AUTONOMIA PERTSONALA ETA INDEPENDENTZIA EKONOMIKOA

 

NOLA LAGUNTZEN DIOGU IKASLEARI ONDORENGOAK GARATZEN? (irakaskuntza-ikaskuntza estiloa, curriculuma (mota ezberdinetako edukiak, gela-antolaketa, metodologia, ebaluazioa…)

 

BIGARREN HEZKUNTZA

IRAKASLEAK ONDORENGOA LOR DEZAGUN...

HAU EGITEN DUT………………….

 • Tratu ona praktikan jartzea genero-indarkeriaren oinarrizko prebentzio gisa.
 • Hainbat eremutan gertatzen diren genero-indarkeriaren agerpen desberdinak detektatzea. 
 • Jarrera proaktiboa erakustea berdintasunaren alde eta genero-indarkeriaren aurka.
 • Maskulinitate hegemonikoak mutilengan eta neskengan dituen arriskuak aintzat hartzea. 
 • Indarkeria matxistarik gabeko ikastetxe bat eraikitzen parte hartzea. 
 • Berdintasunean oinarritutako beste harreman-modu batzuk eraikitzea.