Programatzeko tresnak

HAUR HEZKUNTZA: TUTORETZA

WORD-EN DESKARGATU

 

5. ZUTABEA.AUTONOMIA PERTSONAL ETA INDEPENDENTZIA EKONOMIKOA

 

HAUR HEZKUNTZA

HELBURUAK

 • Bizitzako hainbat egoeratan sentitzen ditugun emozioak ezagutzea eta izendatzen eta egokitzen ikastea.
 • Orotariko zainketak ikastea, eta zaintzen gaituztenei aintzatespena egitea.
 • Trebetasunak garatzea, genero-bereizketarik gabe, eta txikitatik berdintasunezko erreferenteak ezagutzea.
 • Genero-desberdintasunak aztertzea etxean eta lanean.
 • Harreman erantzukideen kulturarekin konprometitzea, arduraldiak eta lanak orekaz banatuta.

 

JARDUERA MOTA

 

 

 

 

 

EBALUAZIOA

IRIZPIDEAK

ADIERAZLEAK

 • Analisia
 • Pentsamendu kritikoa
 • Parte-hartze aktiboa
 • Konpromisoa
 • Berdintasuna
 • Errespetua

 

 • Zenbait emozio izendatzen ditu
 • Egoera jakin batzuek eragiten dizkioten emozioak identifikatzen ditu
 • Etxeko lanen banaketa identifikatzen du
 • Zer gustatzen zaion eta zer ez zaion gustatzen esaten du
 • Zaintzen duten pertsonak balioesten ditu
 • Etxeko lanen banaketa bidegabearekin identifikatzen ditu emozio desatseginak
 • Bere ikaskideak zaintzeko interesa agertzen du
 • Erraz hausten ditu etxeko lanekin eta beste pertsona batzuen zaintzarekin lotutako estereotipoak
 • Zailtasunik gabe sortzen ditu estereotiporik gabeko pertsonaiak
 • Talde-lanetan parte hartzen du

 

     

 

 

HAUR HEZKUNTZA: BESTE ARLOAK

WORD-EN DESKARGATU

 

5. AUTONOMIA PERTSONALA ETA INDEPENDENTZIA EKONOMIKOA

 

NOLA LAGUNTZEN DIOGU IKASLEARI ONDORENGOAK GARATZEN? (irakaskuntza-ikaskuntza estiloa, curriculuma (mota ezberdinetako edukiak, gela-antolaketa, metodologia, ebaluazioa…)

 

HAUR HEZKUNTZA

IKASLEAK ONDORENGOA LOR DEZAN...

HAU EGITEN DUT………………….

 • Bizitzako hainbat egoeratan sentitzen ditugun emozioak ezagutzea eta izendatzen eta egokitzen ikastea.
 • Orotariko zainketak ikastea, eta zaintzen gaituztenei aintzatespena egitea.
 • Trebetasunak garatzea, genero-bereizketarik gabe, eta txikitatik berdintasunezko erreferenteak ezagutzea.
 • Genero-desberdintasunak aztertzea etxean eta lanean.
 • Harreman erantzukideen kulturarekin konprometitzea, arduraldiak eta lanak orekaz banatuta.

 

 

 

 

LEHEN HEZKUNTZA: TUTORETZA

WORD-EN DESKARGATU

 

5. ZUTABEA.AUTONOMIA PERTSONAL ETA INDEPENDENTZIA EKONOMIKOA

 

LEHEN HEZKUNTZA

HELBURUAK

 • Emozioak bizi-egoera desberdinetan ezagutzea, eta izendatzen eta doitzen ikastea.
 • Orotariko zainketak ikastea, eta horiez arduratzen diren pertsonei aintzatespena egitea.
 • Berdintasuneko erreferenteak edukitzea txikitatik.
 • Genero-desberdintasunak aztertzea etxean eta lanean.
 • Harreman erantzukideen kulturan heztea, arduraldiak eta lanak orekaz banatuta.

 

JARDUERA MOTA

 

 

 

 

 

 

 

EBALUAZIOA

IRIZPIDEAK

ADIERAZLEAK

 • Analisia
 • Pentsamendu kritikoa
 • Parte-hartze aktiboa
 • Konpromisoa
 • Berdintasuna
 • Errespetua

 

 • Genero-perspektiba duten analisi-estrategiak ulertu eta erabiltzen ditu etxean eta lanean.
 • Bizimodu independenterako behar diren zainketak eta autozaintza-lanak identifikatzen ditu.
 • Jasotako zainketak estimatzen ditu, eta zainketez arduratu direnak.
 • Etxeko lanetan, erantzukidetasunaren alde ageri da, eta lanean, genero-diskriminazioaren aurka.
 • Ohiko bizitzako egoerek sorrarazten dizkioten sentimenduak izendatzen ditu.

Ikaskideen zainketak laguntzen du.

 

     

 

LEHEN HEZKUNTZA: BESTE ARLOAK

WORD-EN DESKARGATU

 

5. AUTONOMIA PERTSONALA ETA INDEPENDENTZIA EKONOMIKOA

 

NOLA LAGUNTZEN DIOGU IKASLEARI ONDORENGOAK GARATZEN? (irakaskuntza-ikaskuntza estiloa, curriculuma (mota ezberdinetako edukiak, gela-antolaketa, metodologia, ebaluazioa…)

 

LEHEN HEZKUNTZA

IRAKASLEAK ONDORENGOA LOR DEZAGUN...

HAU EGITEN DUT………………….

 • Emozioak bizi-egoera desberdinetan ezagutzea, eta izendatzen eta doitzen ikastea.
 • Orotariko zainketak ikastea, eta horiez arduratzen diren pertsonei aintzatespena egitea.
 • Berdintasuneko erreferenteak edukitzea txikitatik.
 • Genero-desberdintasunak aztertzea etxean eta lanean.
 • Harreman erantzukideen kulturan heztea, arduraldiak eta lanak orekaz banatuta.

 

 

 

 

BIGARREN HEZKUNTZA: TUTORETZA

WORD-EN DESKARGATU

 

5.ZUTABEA.AUTONOMIA PERTSONAL ETA INDEPENDENTZIA EKONOMIKOA

 

BIGARREN HEZKUNTZA

HELBURUAK

 • Bizitzako hainbat egoeratan sentitzen ditugun emozioak ezagutzea eta izendatzen eta egokitzen ikastea.
 • Orotariko zainketak ikastea, eta zaintzen gaituztenei aintzatespena egitea.
 • Trebetasunak garatzea, genero-bereizketarik gabe, berdintasunezko erreferenteak ezagutarazita.
 • Genero-desberdintasunak aztertzea etxean eta lanean.
 • Berdintasunezko maskulinitate-printzipioak proposatzea.
 • Harreman erantzukideen kulturarekin konprometitzea, arduraldiak eta lanak orekaz banatuta.
 • Etorkizuneko proiektu pertsonala genero-estereotiporik gabe irudikatzea.

 

JARDUERA MOTA

 

 

 

 

 

EBALUAZIOA

IRIZPIDEAK

ADIERAZLEAK

 • Analisia
 • Pentsamendu kritikoa
 • Parte-hartze aktiboa
 • Konpromisoa
 • Berdintasuna
 • Errespetua

 

 • Sentitzen dituen emozioak ezagutzen ditu
 • Etxeko lanen banaketa identifikatzen du
 • Zaintzen duten pertsonak balioesten ditu
 • Etxeko lanen banaketa bidegabearekin identifikatzen ditu emozio desatseginak
 • Bere ikaskideak zaintzen ditu
 • Erraz hausten ditu etxeko lanekin eta beste pertsona batzuen zaintzarekin lotutako estereotipoak, eta lan horietan parte hartzen du
 • Talde-lanetan parte hartzen du
 • Etorkizuneko proiektu pertsonala genero-estereotiporik gabe irudikatzen du
     

 

BIGARREN HEZKUNTZA: BESTE ARLOAK

WORD-EN DESKARGATU

 

5. AUTONOMIA PERTSONALA ETA INDEPENDENTZIA EKONOMIKOA

 

NOLA LAGUNTZEN DIOGU IKASLEARI ONDORENGOAK GARATZEN? (irakaskuntza-ikaskuntza estiloa, curriculuma (mota ezberdinetako edukiak, gela-antolaketa, metodologia, ebaluazioa…)

 

 

BIGARREN HEZKUNTZA

IRAKASLEAK ONDORENGOA LOR DEZAGUN...

HAU EGITEN DUT………………….

 • Bizitzako hainbat egoeratan sentitzen ditugun emozioak ezagutzea eta izendatzen eta egokitzen ikastea.
 • Orotariko zainketak ikastea, eta zaintzen gaituztenei aintzatespena egitea.
 • Trebetasunak garatzea, genero-bereizketarik gabe, berdintasunezko erreferenteak ezagutarazita.
 • Genero-desberdintasunak aztertzea etxean eta lanean.
 • Berdintasunezko maskulinitate-printzipioak proposatzea.
 • Harreman erantzukideen kulturarekin konprometitzea, arduraldiak eta lanak orekaz banatuta.
 • Etorkizuneko proiektu pertsonala genero-estereotiporik gabe irudikatzea.