2. Hizkuntzaren eta irudien erabilera ez-sexista

Hizkuntza irakaskuntzaren oinarrizko tresna da, harremanetarako eta ikaskuntzarako tresna. Beraz, erabiltzen dugun hizkuntza mota, nola hitz egiten dugun, zer esaten dugun, nor izendatzen dugun eta nor ez, oinarrizko kontua da hezkuntza-esparru guztietan.

 

Hizkuntzaren erabilera ez da neutrala, hizkuntzak komunikatzeko, mundua ulertzeko eta aldatzeko balio digu, gure pentsamendu guztia hizkuntzatik pasatzen da. Georges Steinerren "aipatzen ez dena ez da existitzen" aipuak indarrean jarraitzen du gaur egun hizkuntzaren gure erabileran.

Berdintasunaren alde lan egiten duten pertsonek badakite hizkuntza errealitate bizia dela, eboluzionatu egiten duela eta garai bakoitzeko erabilerara egokitu behar dela; beraz, emakumeak mundu publikoan agertzeak (feminismoari esker) agerian egon behar du, hizkuntzaren erabilera ez-sexistaren bidez.

Hizkuntzaren erabilera ez-sexista hori genero maskulinoa eta femeninoa ez erabiltzean datza, eta, gainera, askoz ere zabalagoa da, eta generoarekiko bereizketa hori modu desberdinean existitzen ez den edo existitzen den hizkuntzei ere eragiten die, hala nola euskarari. Alde horretatik, irudiek ahalmen komunikatzaile handia dute, eta, horregatik, iruditeria kolektiboa eraikitzen laguntzen dute; beraz, beharrezkoa da genero-ikuspegitik aztertzea.

Hizkuntzaren erabilera ez-sexista lantzeko, ezinbestekoa da irakasleak horretarako gai izatea. Hori dela eta, ezinbestekoa da irakasleak gai horri buruz prestatzea. Hori dela eta, atal honek irakasleei baino gehiago ikasleei zuzendutako zenbait jarduera izango ditu, batez ere haur-hezkuntzan.

Inklusioan, diskriminaziorik ezan, askatasun indibiduala, gure ikasleekiko maitasuna eta pertsonen arteko berdintasunezko tratua oztopatzen duten estereotipoen hausturan interesa duten pertsonak garen aldetik, ñabardura sexistarik eta androzentristarik gabeko hizkuntza erabiltzea proposatzen dugu. Hizkuntza inklusibo baten alde egiten dugu, bizi garen munduaren aniztasuna irudikatzen duena, gizonen eta emakumeen berdintasunaren alde lan egiten dugula frogatzen duena, lexikoki beharrezkoa dena, Eta ez dezala maskulinoa giza neurri gisa proposatu, 


Hizkuntzaren eta irudien erabilera ez-sexista lantzeko, beharrezkoa da zenbait gaitasun lantzea, besteak beste, jakitea, egiten jakitea eta ekitea. Horregatik, aurkezten diren jardueretan atal hauek sartzen dira.
Atal guztietatik gutxienez dinamika edo jarduera bat egitea garrantzitsua da (zenbat eta gehiago egin, hobe). 
Hainbat dinamika proposatzen dira helburu batzuk lortzeko, eta autoebaluaziorako tresna bat eskaintzen da, ikasle bakoitzari zuzendua, hirugarren ataleko azken jardueraren ondoren egiteko.